top of page

ZASOBY

SPRZĘT /

Cyfrowy analizator dźwięku i drgań SVANTEK z zatwierdzeniem typu, wyposażony w niezbędne akcesorium umożliwiające wykonanie pomiaru w każdych warunkach.

OPROGRAMOWANIE /

Specjalistyczne narzędzie analityczne do prognozowania rozkładu fal akustycznych SOUNDPLAN, wyposażone w niezbędne moduły umożliwiające analizę większości rodzajów hałasu.

DOŚWIADCZENIE /

Bogate doświadczenie oparte o praktyczną wiedzę na temat rynku laboratoryjnego i wykonawczego w zakresie ochrony przed hałasem.

Wysoce specjalistyczny sprzęt w połączeniu z szeroką i dopasowaną do potrzeb projektu metodyką pomiarową zapewnia rzetelny rezultat badania odzwierciedlający sytuację rzeczywistą.

Wiedza i doświadczenie nabyte w środowisku laboratoryjnym oraz na rynku wykonawstwa zapewniają pełną synchronizację dokumentacji oraz płynne przejście z fazy projektowania do fazy realizacji proponowanego rozwiązania.

Firma funkcjonuje na rynku od 2016 roku, a już teraz może pochwalić się dużym projektem w przestrzeni miejskiej, opracowaniami dla dużych i mniejszych zakładów produkcyjnych oraz badaniami właściwości akustycznych produktów wdrażanych w ramach europejskich projektów B+R we współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim.

bottom of page