top of page

ZAKRES

POMIARY /

Pomiary hałasu przemysłowego, drogowego, kolejowego i tramwajowego.

Laboratoryjne wyznaczanie parametrów akustycznych produktów w zakresie pochłaniania i izolacyjności dźwięku.

EKSPERTYZY /

Projekty akustyczne zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Ekspertyzy akustyczne do raportów oddziaływania na środowisko oraz analizy porealizacyjne.

TECHNOLOGIE /

Koordynowanie wykonawstwa zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Innowacyjne strategie finansowania zadań wynikających z konieczności ograniczenia generowanego hałasu.

AUDYTY /

Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem uciążliwości hałasu.

Ocena skuteczności projektowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych.

MAPY /

Profesjonalne mapy akustyczne oraz modelowanie terenu 3D.

Prognozowanie rozkładu fal akustycznych dla określenia zasięgu oddziaływania hałasu.

DORADZTWO /

Usługi konsultingowe dla projektantów i specjalistów środowiskowych.

Rozwiązywanie uciążliwych sytuacji w sektorze klienta indywidualnego.

bottom of page